Ogólne warunki sprzedaży naszych aranżacji

Niniejsze ogólne warunki (dalej Warunki) regulujące stosunki między EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, agencja turystyczna, Supleti 3, 10000 Zagreb,  OIB 37850354303,  osoba odpowiedzialna: Renata Heinrich, właściciel (zwana dalej Agencja), jak i dostawca usług internetowych, a wykonawca podróży lub osoby trzeciej w przypadku, gdy usługi turystyczne zakupiony w imieniu osób trzecich (dalej: Klient). 
W poniższym tekście niektóre części są tłumaczone bardzo słaby. Aby uzyskać więcej sensu, proszę skonsultować chorwacki, angielski, niemiecki lub hiszpański wersji.
Produkty Agencje są wycieczki statkiem, wycieczki autokarowe, zakwaterowanie i inne usługi turystyczne. Zakupy internetowe automatycznie oznacza akceptację tych Warunków i czasu zapłaty te OW będzie jak umowa między Agencja a Klientem. Agencja do pracy z Klientem:

  • organizator wycieczek, w tym przypadku, działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Zagadnienia do Klienta własnym faktury i voucher turystyczny, który zawiera szczegółowy opis usług, i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie wycieczek, odwołania i braków w wykonywaniu usług, lub
  • pośrednik, w tym przypadku działa w imieniu kogoś innego, wydaje swoją własną fakturę, ale bilet lub voucher od organizatora wycieczek, do których przenoszone są wszystkie uprawnienia do wykonywania usług.

1. Servis

Na stronie internetowej (excursions-heju.com) wymienione opisy usług, cen, specjalnych działań i świadczeń, metod płatności i Warunków, które mają zastosowanie w czasie zamkniętych zleceń. Wszystkie informacje na temat usług oferowanych przez e-mail lub w inny sposób i są uważane za oficjalne pismo i mają moc umowy. Agencja jest zobowiązana do świadczenia usług dla Klientów, które mają zawartość i właściwości zamówienia i dbać o prawa i interesy Klienta, zgodnie z praktyk biznesowych w tej branży. Agencja informuje Klienta wszystkich warunków przewidzianych granicy, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju i kraju przeznaczenia. Przed zakupem Agencja jest odpowiedzialna za usuwanie z naszych Klientów, aby zapewnić wszelkie odpowiednie materiały promocyjne lub program, albo w formie drukowanej lub elektronicznej, zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące podróży i pokazać te Warunki.

Agencja przedkłada stawki za usługi świadczone:

  • e-mail,
  • fizyczne lub
  • jako integralną część sklepu internetowego.

Wszystkie cytaty z hotelu, jak również informacje zawarte w materiałach marketingowych, zobowiązują Agencję w ich realizacji, zakupu Klienta.
Jeśli Klient zgodził się z Agencji na określonej usługi, na przykład nie został opisany, i dla których nie ma zapisu w formie elektronicznej lub innej, taka umowa ma pierwszeństwo w stosunku do standardowej oferty na stronie internetowej.

2. Płatność

2.1. Warunki płatności.

2.1.1. Ceny.
Wszystkie ceny w tym podatków, zgodnie z prawem chorwackim i wszelkich opłat związanych z wyżej opisanych usług. Taka cena powinna być widoczna, czy oferta wysłana przed Klientów decyduje o kolejności.

2.1.2. Czas zapłaty.
W tych Warunkach Klient zobowiązany jest do zapłaty usługę na co najmniej 14 dni przed wyjazdem, o ile umowa nie stanowi inaczej, a umawiające się strony mogą uzgodnić, w celu ustalenia harmonogramu płatności. Po zapłaceniu Klient otrzyma zawiadomienie od Agencji, która będzie potwierdzić sukces płatności. W przypadku braku Agencji płatniczych ostrzega Klienta, a jeśli po anons do zapłaty nie uważa się, że Klient spadła usługi.

2.2. Sposób płatności.

2.2.1. Jedna płatność kartą kredytową czas Maestro, Mastercard® i Visa w wybranej usługi w sklepie internetowym.
Informacje o wycieczkach można przeczytać na stronach internetowych. W przypadku zainteresowania Klient znajduje dostępny termin, wybiera liczbę osób, a jeśli chce, może zapłacić rezerwację kartą. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje nasz kupon (voucher), z wszystkie informacje potrzebne do spożywania usługi.
Oświadczenie o bezpieczeństwie płatności online.
Płatności online są realizowane przez system T-Com PayWay (w Chorwacji HT PayWay). HT Pay Way stosuje najnowocześniejsze standardy ochrony danych - protokół Secure Socket Layer (SSL) z 128-bitowym szyfrowaniem i algorytmem MD5. Protokół ISO 8583 zapewnia, że wymiana danych między systemem T-Com a centrami autoryzacji kart kredytowych odbywa się w sieci prywatnej, która jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem do podwójnej warstwy zapór ogniowych (zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem, a dwie warstwy "firewall").
Polityka prywatności
Agencja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów poprzez gromadzenie tylko niezbędnych informacji o klientach, które są niezbędne do świadczenia usług (zgodnie z EU ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, GDPR). Wrażliwe informacje o karcie zostaną wprowadzone bezpośrednio do systemu HT PayWay (Croatia Telecom).
Oświadczenie o konwersji
Zapłacona kwota zostanie przeliczona z Twojej waluty na walutę lokalną (euro, €, EUR) w dniu płatności zgodnie ze zwykłym kursem wymiany banku wydającego (jeśli Twoją walutą nie jest euro).
Każda cena musi (do 31 grudnia 2023) być również wyświetlana z kwotą w kunach chorwackich (kn, HRK). Jest to waluta, która była w obiegu do 31 grudnia 2022 roku. Cena w kunach jest obliczana zgodnie z kursem wymiany: 1 € = 7,5345 kn.

HT PayWay
Maestro
Mastercard® Mastercard®
Visa Visa

2.2.2. Ogólnie transferu lub bankowości internetowej.
Jeśli wybierzesz tę metodę płatności, na adres e-mail otrzymasz wycenę wszystkich informacji niezbędnych do wypłaty, w tym numer konta transakcji, na które należy zapłacić, a wartości zamówienia. Płatność może być wykonana za pomocą bankowości internetowej, przelewu bankowego lub w gotówce za pośrednictwem banków, urzędów pocztowych, grzywny do rachunku transakcyjnego.

2.2.3. Płatność gotówką.
W takim przypadku Klient musi być przez nas fizycznie odwiedzony. Po dokonaniu płatności wystawiamy fakturę fiskalną zgodnie z przepisami prawa.

3. Nieprawidłowości w realizacji usługi

Jeżeli Klient zauważyłem, że usługa nie została przeprowadzona zgodnie z warunkami oferty, prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem: excursionsheju@gmail.com  lub telefonicznie +385 989485604.  Agencja natychmiast reagować i spróbować skorygować. Jeżeli nie jest to możliwe, kolejna procedura jest opisana w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

4. Obowiązki Agencji z modyfikacji lub rezygnacji z zakupionych usług

4.1. Obowiązkowe Agencje. Zrozumienie terminów.

Agencja jest odpowiedzialna za zapewnienie realizacji powyższych usług jako organizatora podróży. Jako pośrednik jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​Klient wie, jakie obowiązki trasy. Jeżeli Agencja ma wiedzę o istotnych zmianach w programie przed wyjazdem, natychmiast poinformuje o tym Klienta na piśmie. W tym przypadku Klient może zaoferować zmodyfikowane usługi zmiany sygnalizacyjne oraz wpływ tych zmian na ceny.

4.2. Zmodyfikować program. Układ wymiany.

Klient zobowiązany jest w terminie 24 godzin od daty otrzymania oferty do zmiany tej umowy, aby zaakceptować zmodyfikowaną usługa lub odrzucić zmiany. Brak odpowiedzi uważa się za odmowę. Jeśli Klient nie chce zmienić, to rozwiązanie umowy bez obowiązku Agencji i Klientów do dalszych szkód i kosztów, ale w tym przypadku, Agencja odpowiedzialna za zapłaconą część ceny do Klientów w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia, że nie akceptują oferowanych warunków podróży zmienionych.
Jeśli Klient odmówi przyjęcia zmienionego porozumienia, Agencja może zaproponować alternatywny układ podróży. Ta alternatywna umowa podróżna może zostać wysłana do Klienta w tym samym czasie z ofertą zmienionej umowy. Klienci są widoczne w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania oferty w otrzymaniu pakiet wycieczek zastępczą.

4.3. Zwrot nadwyżki środków.

Jeśli cena jest niższa usług zastępczych, a Klient akceptuje go, a następnie Agencja dokonuje zwrotu części ceny na rzecz pasażerów w ciągu 10 dni od przyjęcia alternatywnego układu podróży przez Klienta. W przypadku podróży alternatywnej Klient nie jest uprawniony do żądania od Agencji z żadnej podstawy prawnej, z wyjątkiem prawa do zwrotu części ceny, jeśli alternatywni podróż ma niższą cenę.

4.4. Nieprzewidziane okoliczności.

Agencja może jednostronna deklaracja całkowicie lub częściowo rozwiązać niniejszą umowę, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (wojna, epidemia, kryzys polityczny, elementarną katastrofą), których istnienie w tym czasie umowa była ważna przyczyna Agencja nie do podpisania umowy na wycieczki zorganizowanej. W tym przypadku Klient nie jest uprawniony do rekompensaty szkód i jest uprawniony do zwrotu pieniędzy do tego czasu wypłacane, jeśli nie są one przekazywane stronom trzecim lub nie ma takiego obowiązku ze strony Agencji. Jeśli to nie jest możliwe, aby odpowiednio zmienić program podróży lub jeśli Klient nie zaakceptuje zmian w uzasadnionych powodów, Agencja, na własny koszt, aby umożliwić Klientom, aby powrócić do miejsca wyjazdu lub do innej lokalizacji, jeśli Klient zgadza się z takim.

4.5. Agencja odrzuca usług.

Jeśli Agencja nie zawrze z usługi, a nie ma żadnych nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych funduszy, musi zwrócić wypłacone bez zwłoki.
Jeśli Agencja nie podjęła cała zakontraktowane usługi lub jeżeli uzna, że nie będzie w stanie zapewnić większość usług, jak zapisano, może, za zgodą Klienta do dokonania zmian w programie, aby kontynuować swoją podróż, a w razie potrzeby zabezpieczać sam na różnicy cen między zakontraktowanych oraz rzeczywistych usług usługi.

5. Klienci zwolnienia

Klient może zwrócić się na piśmie o odstąpieniu od umowy podróży. Następnie Agencja zastrzega kwoty zapłaconej w wysokości zależnej od daty odwołania podróży, w następujący sposób:

  • 14-8 dni przed wyjazdem 50% ceny,
  • 7-0 dni przed wyjazdem 100% ceny.

W przypadku ważnego zaświadczenia lekarskiego lub dowód, że wystąpiła siła wyższa (wypadek, śmierć), Agencja zwróci całą kwotę, jeśli organizator podróży lub jej prowizja jako pośrednik, w przypadkach, gdy pieniądze lub jego część nie zostały fizycznie przekazane stronom trzecim, lub jeśli nie ma takiego obowiązku.

6. Obowiązki Klienta

Klient musi powiadomić Agencję o wszystkich faktach dotyczących jego zdrowia, które mogłyby zagrozić postęp podróży i doprowadzić do zagrażać sobie i innym. Informacje te nie powinny być spedycyjne Agencje na rzecz osób trzecich, innych niż zaangażowane w realizację programu. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że jego dokumenty i przedmioty kwalifikują granicznej i celnej, ochrony zdrowia i innych przepisów swojego kraju i kraju przeznaczenia. Klient jest zobowiązany do przestrzegania normalnych zasad i przepisów w gastronomii i zakwaterowania oraz transportu.  Ponadto, Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin odjazdu, spotkań itp. podczas podróży. W przypadku gdy Klient nie pojawi się na czas, mogą być pozostawione do decyzji osoby odpowiedzialnej.  Koszty zwrotu, a także wszystkie inne koszty w tym przypadku Klient musi zapłacić.

7. Sposób składania skarg konsumentów

Zgodnie z Ustawy Ochrony Konsumentów w celu informowania konsumentów, że reklamacja Klienta o jakości naszych usług może złożone na piśmie na adres: EXCURSIONS  AND SERVICES HEINRICH, Supleti 3, 10000, e-mail (excursionsheju@gmail.com)  nie później niż 8 dni od świadczonych usług. Odpowiedz do sprzeciwu Agencji udzielona na piśmie, nie później niż 15 dni od daty otrzymania reklamacji. W skardze musi zawierać imię i nazwisko oraz adres lub e-mail dla odpowiedzi.

8. Używanie danych osobowych (zasady gwarancji)

8.1. Obowiązek poufność danych osobowych.

Agencja jest zobowiązana do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wszystkich Klientów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wszyscy pracownicy Agencji oraz jej partnerów handlowych są zobowiązane do przestrzegania zasad prywatności i poufności. Gromadzimy tylko niezbędne, podstawowe informacje o Kliencie, a oni poinformować naszych Klientów o tym, jak z nich korzystać. Dane osobowe to informacje, które określają tożsamość klienta. Agencja nie gromadzi informacji osobistych lub proces Klienta, chyba że wyrażają Państwo zgodę na samego zamawiającego.

8.2. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych.

Agencja będzie korzystać z danych osobowych Klienta wyłącznie do celów administracji technicznej stronie internetowej tak, że będzie miał dostęp do specjalnych informacji lub w celu komunikowania się z Klientami. Dane osobowe Klientów przechowywane w Agencji systemu informacje przechowywane na bezpiecznym serwerze i dostępne tylko dla tych, którym to informacje niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych Klientów. Dane Klienta są chronione przed utratą, zniszczeniem, zniekształcenia / fałszerstwa, manipulacji i nieuprawnionym dostępem oraz nieuprawnionym ujawnieniem. Wykorzystanie danych ograniczona jest do komunikowania się z Klientem w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży, jak również Klientów, informowanie o nowościach i korzyści dostępnych dla nich w sklepie internetowym. Agencja zapewnia, że ​​dane osobowe użytkowników nie będą miały dostępu do i użytkowania osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Klienta. Ponieważ jest zwolniony z kontroli przez uprawnione służby wykonawczych władz państwowych Republiki Chorwacji, do działań śledczych na podstawie ważnego nakazu sądowego.

8.3. Dokładność danych osobowych.

Rejestracja Klienta potwierdza prawidłowość i kompletność tych danych w formie i wyraźnie wyraża zgodę, że Agencja może, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla własnych rekordów i usług zapewniając poinformować o nowych produktach i usługach. Wszelkie szkody spowodowane przez podanie fałszywych informacji, Klient musi zapłacić.

8.4. Rodzaj gromadzonych danych.

Agencja poszukiwania informacji od Klienta do formularza, w którym osobiste informacje kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, paszport lub dowód osobisty) czasami finansowego i informacji takich jak numer karty kredytowej, posiadacza karty kredytowej i daty, daty ważności. Informacje te są wykorzystywane do celów rozliczeniowych i spełnić zamówienie Klienta. Informacje te są również wykorzystywane w celu zweryfikowania informacji lub na zamówienie, lub w razie problemów z realizacją zamówienia.

8.5. Automatycznie zapisane informacje (nieosobowe).

Po przyjeździe na nasz Web Portal są automatycznie zapisywane (a nie jako część wniosku) ogólne informacje nieosobowe. Same informacje są używane do oszacowania naszych stronach internetowych oraz poprawy ich treści i funkcjonalności. Dane te nie są wykorzystywane do żadnych innych celów ani nie jest przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

8.6. Ciasteczka.

Agencja być wykorzystane wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, do przestrzegania dodatkowych funkcji lub w celu oceny skuteczności naszej obecności online.

8.7. Linki do innych stron internetowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stosuje się do wszystkich stron internetowych oraz ich sub domen z Excursions and Services Heinrich, Supleti 3, 10000  Zagreb.

8.8. Prawo do informacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych, prosimy o kontakt poprzez e-mail pod adresem: excursionsheju@gmail.com.

9. Prawna

9.1. Nadużycia.

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Agencję, i służyć jako punkt elektronicznej sprzedaży Excursions and Services Heinrich. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z informacji z tej strony do celów, które wykraczają poza zakres ich przeznaczeniem. Agencja jest zobowiązana do zastosowania wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uzasadnione w celu ochrony interesów Klienta i zapobiec możliwym nadużyciom. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, którego nie można określić, które powstały w wyniku technicznych luk bezpieczeństwa w handlu elektronicznym lub zaniechania pracowników Agencji. Używamy starań, by informacje zawarte na naszej stronie były aktualne i dokładne. Ze względu na dynamikę rynku może mieć niewielką liczbę przypadków odchyleń rzeczywistych danych i informacji dostępnych na stronie internetowej. Rejestrując się na tej stronie, zgadzasz się, że jesteś w pełni świadomy i akceptuje warunki handlu internetowego.

9.2. Osoby niepełnoletnie.

Zgodnie z ustawą o ochronie konsumenta, umowy (zamówienia), w imieniu i na rzecz małoletniego lub osoby niekompetentne być zawarte jedynie przez ich przedstawicieli prawnych, lub ostrzeżenie, że częściowa zdolność prawna może zawrzeć umowę tylko za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.

9.3. Zmiany warunki.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących naszej polityki prywatności, ogólne Warunki oraz wszelkie inne informacje na naszej stronie internetowej lub w innych miejscach, Klient musi wiedzieć, że jesteśmy w sposób ważny od daty publikacji. Dlatego Klienci proszę przed użyciem tej witryny i czytać wszystko, co związane ze świadczonych usług.

9.4. Agencja nie przewiduje żadnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia za szkody, uszkodzenia ciała, utraty mienia i rzeczy jak Klienta bez odrębnej umowy.

9.5. W przypadku sporu Sąd w Zagrzebiu.