Opći uvjeti


Ovim OPĆIM UVJETIMA  (u ovom tekstu: UVJETI) uređuju se međusobni odnosi između EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, HR-AB-01-21010132257, obrt za turističke usluge, Supleti 3, 10000 Zagreb OIB 79978369157, IBAN: HR5323600001102402185, odgovorna osoba: Nenad Heinrich, vlasnik, u (u ovom tekstu: AGENCIJA), kao fizičkog ili internetskog ponuditelja usluga te ugovaratelja usluga odnosno treće osobe kao korisnika u slučaju kad ugovaratelj kupuje uslugu u korist treće osobe (daljem tekstu: KLIJENT). Proizvodi AGENCIJE su brodski izleti, autobusni izleti, smještaj,  i ostale turističke usluge. Internetska kupnja automatski znači prihvaćanje ovih UVJETA  te  trenutkom uplate ovi UVJETI postaju ugovor između AGENCIJE i KLIJENTA.
AGENCIJA u poslu s KLIJENTOM može biti:

  • organizator putovanja, te u tom slučaju, radi u svoje ime i svoj račun, ispostavlja klijentu svoj račun i turističku uputnicu koja sadrži detaljan opis usluge, te preuzima svu odgovornost za provođenje izleta, otkaz, te manjkavosti u izvedbi usluge,
  • posrednik, u kojem slučaju radi u tuđe ime i svoj račun, izdaje svoj račun te turističku uputnicu, ili putnu kartu od organizatora putovanja, na kojeg se prenose sve obaveze za izvršavanje usluge.

1. Usluga.


Na web portalu, odnosno internet turističkoj agenciji navedeni su opisi usluga, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i uvjeti koji vrijede u trenutku zaključene narudžbe. Sve informacije o uslugama, dane e-mailom ili na drugi način, smatraju se službenom dopisom te imaju snagu ugovora. AGENCIJA je dužna KLIJENTU pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva opisana ovim putem i skrbiti se o njegovim pravima i interesima u skladu s poslovnim običajima ove djelatnosti.
AGENCIJA je dužna upoznati  KLIJENTA sa svim  uvjetima predviđenim graničnim, zdravstvenim, carinskim, religijskim i drugim relevantnim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Prije kupnje ona je, na traženje klijenta, dužna KLIJENTU dati sav dodatni promidžbeni materijal u tiskanom ili elektronskom obliku, dati mu sve relevantne  informacije u svezi s putovanjem, te mu predočiti ove  UVJETE.
AGENCIJA dostavlja ponude za usluge koje nudi:

  • e-mailom,
  • fizički,
  • na web stranici,
  • kao dio web shopa.

Svi navodi iz ponude, kao i  podaci sadržani u promidžbenim materijalima, obavezuju AGENCIJU na njihovo ispunjenje, po KLIJENTOVOJ kupnji.
Ako se KLIJENT dogovori  s AGENCIJOM o posebnoj usluzi, kakva nije opisana , a o čemu postoji zapis u elektronskom ili drugom obliku, takav dogovor ima prvenstvo u odnosu na  standardne ponude na web stranici.

2. Plaćanje

2.1. Uvjeti plaćanja.

2.1.1. Cijene.
U sve cijene su uključeni  porezi sukladno zakonima Republike Hrvatske i sve pristojbe vezane za gore opisanu uslugu. Takva cijena mora biti vidljiva iz ponude prije nego što KLIJENT zaključi narudžbu.

2.1.2. Vrijeme uplate
Prema ovim UVJETIMA, KLIJENT je dužan uplatiti uslugu najkasnije 14 dana prije početka putovanja, osim ako dogovorom nije drugačije određena drugačija dinamika plaćanja. Nakon plaćanja KLIJENT  će od AGENCIJE dobiti obavijest koja će potvrditi uspješnost uplate. U slučaju izostanka uplate, AGENCIJA će upozoriti KLIJENTA e-mailom ili pismeno. Ako i nakon toga uplata izostane, smatra se da je klijent odustao od usluge.

2.2. Načini plaćanja.

2.2.1. Jednokratno plaćanje putem kreditnih kartica Maestro, MasterCard, Visa i Visa electron po izabranoj usluzi.
Nakon što je ponuda izabrana, KLIJENTU SE šalje e-mailom ponuda te instrukcije za plaćanje karticom. Tada možete kliknuti na ikonu ONLINE PAYMENT na dnu ove stranice i slijediti dobivene instrukcije. Sigurno plaćanje omogućeno je kroz 3-D Secure standard. To je standard razvijen od Visa Europe/International (Verified by Visa) kao i MasterCard Worldwide (MasterCard SecureCode).

2.2.2. Plaćanje na rate.
Moguće je plaćanje u obrocima do 12 rata.
Plaćanje na rate je moguće putem kreditnih kartica MasterCard, Visa i Visa electron Zagrebačke banke te debitnom karticom Maestro Zagrebačke banke, a možete birati između:
2 – 12 rata za svaku od gore navedenih kartica bez obzira na iznos.

2.2.3.Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.
U ovom slučaju, KLIJENT, na svoju e-mail adresu dobiva predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj transakcijskog računa na koji trebate uplatiti, te vrijednost narudžbe. Uplatu tada možete izvršiti korištenjem internet bankarstva, doznakom te u gotovini putem banke, pošte, Fine na transakcijski račun.

3. Nepravilnosti u izvođenju usluge.

Ako KLIJENT uoči da se usluga ne obavlja u skladu s opisom iz ponude, treba odmah kontaktirati AGENCIJU kroz: e-mail nheinric@inet.hr ili na broj telefona +385 98 232 083. Ona je dužna odmah reagirati, te pokušati otkloniti nepravilnosti. Ako to nije moguće, dalji postupak je opisan u 4. poglavlju ovih UVJETA.

4. Obaveze agencije kod izmjene ili neispunjenja kupljene usluge.

4.1. Opća obaveza agencije. Upoznavanje s UVJETIMA.
AGENCIJA je dužna osigurati provedbu gore navedene usluge kao organizator putovanja. Kao posrednik je dužna, osigurati da KLIJENT sazna kakve su obaveze organizatora putovanja.  Ako AGENCIJA prije početka putovanja ima saznanje o značajnijoj  izmjeni programa, dužna je o tome bez odgode obavijestiti KLIJENTA u pisanom obliku. U tom se slučaju KLIJENTU može ponuditi izmijenjena usluga uz naznačivanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu.

4.2. Izmjena programa. Zamjenski aranžman.

KLIJENT mora u roku 24 sata od primitka ponude za izmjenu ovog ugovora prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Odsustvo odgovora smatra se odbijanjem.  U slučaju odbijanja se raskida ugovor bez obveze AGENCIJE  i  KLIJENTA na dalju naknadu štete i troškova, nego je u tom slučaju  AGENCIJA u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene KLIJENTU u roku 5 dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni izmijenjeni turistički aranžman.
Ako KLIJENT odbije prihvatiti izmijenjeni ugovor, tada može na prijedlog AGENCIJE prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman može organizator putovanja dostaviti KLIJENTU istovremeno s ponudom izmijenjenog ugovora. KLIJENT se očituje u roku 24 sata od dana primitka ponude glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana.

4.3. Povrat viška sredstava.

Ako je cijena zamjenske usluge niža, a KLIJENT je prihvati, AGENCIJA mora vratiti dio cijene za korist putnika u roku od 5 dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana od strane KLIJENTA. U slučaju prihvata zamjenskog turističkog aranžmana klijent nema pravo potraživanja prema AGENCIJI iz bilo koje pravne osnove, osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.

4.4. Nepredvidive okolnosti.

AGENCIJA može jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ovaj ugovor, ako nastupe nepredvidive okolnosti, čije bi postojanje u vrijeme sklapanja ugovora bile opravdan razlog za AGENCIJU da ne sklapa ugovor o organiziranom putovanju. U tom slučaju KLIJENT nema pravo na naknadu štete a ima pravo na povrat  do tada uplaćenih sredstava. Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja te ako KLIJENT ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, AGENCIJA  je dužna  na svoj trošak omogućiti KLIJENTU povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je on s time suglasan.

4.5. Agencija odustaje od usluge.

Ako AGENCIJA ne izvrši ugovorenu uslugu, a ne postoje nepredvidive vanjske okolnosti ista mora vratiti uplaćena sredstva bez odgode. Ako AGENCIJA nije izvršila cijelu ugovorenu uslugu ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, mogu se, a  uz suglasnost KLIJENTA izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te ako je potrebno obeštetiti istoga za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.

5. Odustajanje KLIJENTA.

KLIJENT može pisanim putem raskinuti ugovor o putovanju. Tada AGENCIJA zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po sljedećem rasporedu:

  • 14-8 dana prije polaska: 50% cijene usluge,
  • 7,99-0 dana prije polaska: 100% cijene usluge.

U slučaju predočenja valjane liječničke potvrde, odnosno dokaza da je nastupila viša sila (prometna nesreća, smrtni slučaj), AGENCIJA će vratiti cijeli iznos u slučaju da je organizator putovanja, odnosno svoju proviziju  u slučaju da je posrednik.

6. Obaveze KLIJENTA.

KLIJENT mora obavijestiti AGENCIJU o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja te dovesti u opasnost sebe i druge. Ove podatke AGENCIJA ne smije prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa. KLIJENT je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. KLIJENT je dužan pridržavati se normalnog kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima kao i u prijevoznim sredstvima. Također, KLIJENT je dužan pridržavati se vremena polazaka, sastanaka i slično prilikom putovanja. U slučaju da klijent ne dođe na vrijeme, može po odluci odgovorne osobe biti ostavljen. Troškove povratka, kao i sve druge troškove u tom slučaju, klijent snosi sam.

7. Način podnošenja prigovora potrošača.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača KLIJENT može prigovor na kvalitetu naših usluga dostaviti u pisanom obliku na adresu: EXCURSIONS  AND SERVICES HEINRICH, obrt, Supleti 3, 10000 Zagreb ili na e-mail: (nheinric@inet.hr) najkasnije u roku od 8 dana nakon obavljene usluge. Odgovor na prigovor AGENCIJA  daje u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu i e-mail za dostavu odgovora.

8. Korištenje osobnih podataka. Jamstvo privatnosti.

8.1.Obaveza tajnosti osobnih podataka.

AGENCIJA se obvezuje čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih KLIJENATA, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Svi djelatnici AGENCIJE i poslovni partneri obvezni su poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o KLIJENTIMA,  te  ih informiramo o načinu njihova korištenja. Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje KLIJENTOV identitet, npr. ime, prezime, e-mail adresa te adresa stanovanja. AGENCIJA ne prikuplja i ne obrađuje KLIJENTOVE osobne podatke, osim kada isti da privolu naručivanjem usluga.

8.2. Prikupljanje, korištenje i odavanje osobnih podataka.

AGENCIJA će koristiti  KLIJENTOVE osobne podatke izričito u svrhu tehničke administracije na web lokaciji tako da bi ona imala pristup posebnim informacijama u svrhu pružanja usluge KLIJENTU.  Osobni podaci KLIJENATA pohranjeni u informacijskom sustavu AGENCIJE čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge. KLIJENTOVI podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju KLIJENTIMA u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te informiranja KLIJENATA koji to žele, o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem Internet trgovine. AGENCIJA jamči da osobni podaci korisnika neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne privole KLIJENTA. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

8.3.Točnost osobnih podataka,

Registracijom u obrascu KLIJENT potvrđuje točnost navedenih podataka, te daje izričitu suglasnost da agencija može, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavještavanja o novim proizvodima i uslugama. Štetu nastalu zbog davanja netočnih podataka, KLIJENT snosi sam.

8.4. Vrsta podataka koji se prikupljaju.

AGENCIJA traži podatke od klijenta na obrascu na kojemu su osobne informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, telefon, ime i adresa, datum rođenja, spol, nacionalnost, te broj putovnice te osobne iskaznice) te ponekad financijske informacije kao što su broj kreditne kartice, ime vlasnika kreditne kartice i datum kad ističe njezin rok važenja. Te se informacije koriste za fakturiranje i za ispunjavanje narudžbi KLIJENTA. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje radi provjere podataka, narudžbi te u slučaju problema u obradi neke narudžbe.

8.5. Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni).

Kada dođete naš na web portal automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci. Iste informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Takvi se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

8.6. Cookies.

AGENCIJA  ih koristi isključivo radi prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim Internet stranicama, zbog promatranja dodatne funkcionalnosti te u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na Internetu.

8.7. Veze prema ostalim Internet stranicama.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sve internetske stranice i njihove poddomene tvrtke EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, obrt, Supleti 3, 10000 Zagreb.

8.8. Pravo na informacije.

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi naše politike zaštite osobnih podataka te obrade podataka, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na: (nheinric@inet.hr).

9. Pravne odredbe.

9.1.Zloupotrebe.

Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi agencija, te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, obrt (Internet trgovina). AGENCIJA ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. AGENCIJA se obvezuje primjenjivati sve mjere u razumnoj domeni sigurnosti i to u svrhu zaštite interesa KLIJENTA, te sprječavanje eventualnih zlouporaba. AGENCIJA se ne može  smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava Internet trgovine te propusta djelatnika agencije. Ulažemo razumne napore u održavanju informacija na ovim stranicama ažurnim i točnim. Zbog dinamičnosti tržišta moguće su manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internetskim stranicama. Registracijom na ovim Internet stranicama potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate UVJETE internet trgovine.

9.2. Maloljetnici i poslovno nesposobne osobe.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor (narudžbu) u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

9.3.Promjene uvjeta.

Ako dođe do bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka, OPĆIH UVJETA ili nekih drugih informacija na našim Internet stranicama KLIJENT TREBA ZNATI DA SU ONE PRAVOVALJANE OD DATUMA OBJAVE. Stoga klijente molimo da prije upotrebe ove internet stranice pročitaju sve vezano za ponuđenu uslugu.

9.4. AGENCIJA KLIJENTU ne pruža nikakvo zdravstveno osiguranje, ni osiguranje od štete, ozljede, gubitka stvari i tome slično bez posebnog ugovora.

9.5. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Kontakt info


EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH,
HR-AB-01-21010132257
obrt za turističke usluge,
Supleti 3,
10000 Zagreb
OIB 79978369157
IBAN: HR5323600001102402185

Kontaktirajte nas svaki dan od 08 do 16.

Nenad Heinrich
+385 98 232 083
+385 1 3737 516

Limski kanalRovinjIzlet s brododm

Sveta FumaSveti Nikola-PorečRovinj-detalj crkve

Za više informacija nazovite Nenada na 0038598232083 ili pošaljite E-mail. Kliknite ovdje za informacije o agenciji EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, HR-AB-01-21010132257. Naši najtraženiji aranžmani su izleti brodom u Istri. Druge destinacije od interesa su: Venecija, Brijuni i Plitvička jezera.