Általános feltételek


COVID-19

Minden utazásszervező köteles betartani a COVID-19 járványra vonatkozó törvényeket és előírásokat. Minden utazást lemondhat érkezéskor a fedélzetre, ha úgy gondolja, hogy a társadalmi távolság feltételei nem megfelelőek. Ebben az esetben az ügynökség visszatéríti a neki befizetett összegeket (ha kifizették). Az Ügynökség nem téríti vissza a más vállalkozóknak kifizetett pénzeszközöket (vagy nem vállal felelősséget az utazás lebonyolításának vagy lemondásának következményeiért).

Ezekben az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBEN (a szövegben: FELTÉTEL) szabályozzák a kölcsönös kapcsolatot az Excursions and services Heinrich, HR-AB-01-21010132257, kézműves idegenforgalmi szolgáltató, Supleti 3, 10000 Zagreb OIB 37850354303, IBAN: HR5323600001102402185, a felelős személy: Renata Heinrich aki egyben tulajdonos, (ebben a szövegben: TÁRSASÁG), mint fizikai vagy internetes-szolgáltatást felkináló, szolgáltatást kivitelező valamint harmadik fél mint felhasználó között abban az esetben amikor a kivitelező szolgáltatást vásárol a harmadik személy részére (a továbbiakban: ÜGYFÉL). Az ÜGYNÖKSÉG termékei hajókirándulások, autóbuszos kirándulások, szálláshely és egyéb turisztikai szolgáltatások.

Az internettes vásárlás automatikussan magával vonja ezeknek a FELTÉTELEKNEK az elfogadását, a befizetés pillanatában ezek a FELTÉTELEK szerződéssé alakulnak az ÜGYFÉL és az ÜGYNÖKSÉG között. Az ÜGYNÖKSÉG az ÜGYFÉLLEL való egyóttműködésben lehet:

  • az utazások szervezője,amely esetben a saját nevében és számlájára dolgozik. Az ügyfél részére kiállitja számláját és a turisztikai utasitást amely a szolgáltatás részletes leirását tartalmazza s átvállalja a kirándulás lebonyolitásának teljes felelősségét, a lemondást, s a szolgáltatás kivitelezésének minden hiányosságát,
  • a közvetitő amennyiben más nevében jár el és saját számlájára, kiadja ezt, valamint a turisztikai tájékoztatót, vagy az utazás szervező által kiállitott jegyet akire áthárul a szolgáltatás kivitelezésének felelőssége.

1.Szolgáltatások

A web portal, vagy az internetes turisztikai iroda feltünteti a szolgáltatások leirását, az árakat, különös kedvezményeket, fizetési módokat és feltételeket amelyek a megrendelés lezárulásának pillanatában érvénybe lépnek. Minden megadott információ a szolgáltatásról, akár e-mail-ben vagy egyéb módon, hivatalos iratnak számit és szerződési ereje van. Az TÁRSASÁG köteles az ÜGYFÉLNEK azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket az ajánlat tartalmaz s védeni jogaikat és érdekeiket összhangban az ügynökség munkaszokásaival.
Az ÜGYNÖKSÉG köteles megismertetni az ÜGYFÉLLEL az összes jelentős előirást mint például a határátkelés, egészségügyi, vám, vallással kapcsolatos és egyéb törvényeket, úgy a saját mint a célországra vonatkozókat is. Vásárlás előtt, az ügyfél kérésére köteles a rendelkezésére bocsátani minden promóciós anyagot nyomtatott vagy elektronikus formában, tudatni minden lényeges információt és FELTÉTELT az utazással kapcsolatban.

Az ÜGYNÖKSÉG a következő módon juttatja el az ajánlatokat szolgáltatásairól:

  • e-mail,
  • fizikailag,
  • weboldalon,
  • webáruház formájában.

Az ajánlatban felsoroltak, valamint a promóciós anyagban szereplő információk kötelezik az ÜGYNÖKSÉGET azok beteljesitésére amint a vásárlás megtörtént az ÜGYFÉL részéről.

Amennyiben az ÜGYFÉL és az ÜGYNÖKSÉG között olyan megegyezés jön létre különleges szolgáltatással kapcsolatban ami nincs feltüntetve, s amiről elektronikus vagy más formájú feljegyzés létezik, előnyben részesül a weboldalon megjelent hagyományossal szemben.

.

2.Fizetés

2.1. Fizetési feltételek.

2.1.1. Árak.
Minden ár tartalmazza a Horvát Köztársaság törvényei szerinti adókat és a fent említett szolgáltatással kapcsolatos minden díjat. Az árat az ajánlatból kell látni, mielőtt az ügyfél létrehozza a rendelést.
2.1.2. Fizetési idő.
E FELTÉTELEK értelmében az ÜGYFÉL az utazás megkezdése előtt 14 nappal köteles a szolgáltatást kifizetni, kivéve, ha a megállapodás másként rendelkezik. Fizetés esetén az ÜGYFÉL értesítést kap az ÜGYNÖKSÉGTŐL, amely megerősíti a fizetés sikerességét. Fizetés esetén az ÜGYFÉL az e-mailben vagy írásban figyelmeztet. Ha ez után sincs befizetés, az ügynökség úgy tekintik, hogy az ügyfél elállt a szolgáltatástól.

2.2. Fizetési módok

2.2.1 Egyszeri fizetés Maestro, Mastercard® és Visa hitelkártyával az Ön által kiválasztott szolgáltatásonként (web-shop).
A kirándulásokkal kapcsolatos információk a weboldalakon olvashatók. Érdeklődés esetén az ÜGYFÉL megtalálja a rendelkezésre álló dátumot, válassza ki az emberek számát, és ha akar, fizetheti a foglalás kártyával. Fizetés után az ÜGYFÉL megkapja utalványunkat (a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges összes információval).
Kártyás fizetés biztonsági nyilatkozata.
Az online fizetést a T-Com PayWay rendszer végzi (Horvátországban HT PayWay). A "HT-PayWay" az adatvédelem legmodernebb standardjával, a "Secure Socket Layer (SSL)" protokoll 128 bites adattitkosítással és MD5 algoritmussal működik. Az ISO 8583 protokoll biztosítja, hogy a T-Com rendszer és a hitelkártya engedélyezési központok közötti adatcsere egy magánhálózaton keresztül történjen, amelyet kétszeres tűzfal véd az illetéktelen hozzáféréstől. Ez azt jelenti, hogy nincs hozzáférésünk az Ön kártyájának adataihoz kizárólag a kártya kibocsátója fér hozzá.
Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ügynökség elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett, hogy csak a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges lényeges ügyféladatokat gyűjti. Az érzékeny kártyaadatok közvetlenül az "HT-PayWay" rendszerbe kerülnek.
Átváltási nyilatkozat
Minden fizetés horvát kunában történik. A hitelkártya számlájára terhelt összeget a kártyakibocsátó szokásos árfolyama szerint váltjuk át a helyi pénznemre.

HT PayWay
Maestro
Mastercard® Mastercard®
Visa Visa

2.2.2. Számla vagy internetes banki szolgáltatás általi fizetés.
Ebben az esetben az ÜGYFÉL az e-mail cimére kapja a számlát és minden adatot ami a befizetéshez szükséges, beleértve a tranzakciós számla számot amire be kell fizetni, az összeget. Tehát a befizetést végbe lehet vinn internetes bankoláson keresztül, készpénzzel bankon és postahivatalon keresztül a tranzakcios számlára.

3. Szabálytalanságok a szolgáltatásban

Ha az ÜGYFÉL észre veszi, hogy a szolgáltatás nincs összhangban az ajánlattal, rögtön lépjen kapcsolatba az ÜGYNÖKSÉGGEL e-mail-en keresztül: excursionsheju@gmail.com vagy telefonon keresztül: +385 98 9485604. Kötelessek azzonal kezelni a hibát. Amennyiben az nem lehetséges, a további eljárás a 4-ik fejezetben található.

4. Az ügynökség kötelezettségei változás esetén vagy a megvásárolt szolgáltatás meghiúsulása esetén

4.1. Az Ügynökség általános kötelezettsége. A feltételek MEGISMERTETÉSE.

Az ÜGYNÖKSÉG mint az utazás szervezője köteles biztositani a fönt felsorolt szolgáltatásokat és tájékoztatni az ügyfelet az utazásszervező kötelességeiről. Ha az utazás előtt az ügynökség értesül valami jelentős változásokról a programot illetően haladéktalanul tudatnija kell az ügyféllel irott formában. Ebben az esetben föl lehet ajánlani az ügyfélnek a megváltozott programot ami természetesen a változásokkal együtt kihatással van az árra is.

4.2. Programmódositás - csere terv.

Az ÜGYFÉL a pillanatól ahogy megkapta az ajánlatot a módositott szerződésről köteles 24 órán belül azt elfogadni vagy elutasitani, ha nem válaszol, az elutasitásnak számit. Az elutasitás esetében a szerződés megszakad annélkül, hogy az ÜGYNÖKSÉG kártéritést fizetne az ügyfélnek, hanem ebben az esetben az ÜGYNÖKSÉG köteles visszafizetni a már befizetett összeget, 5 napon belül amint értesült, hogy az ügyfél nem fogadja el a módositott ajánlatot. Az ÜGYFÉL ha elutasitja a módositott ajánlatot, megcserélheti egy másik turisztikai csomagra amit az ÜGYNÖKSÉG fölajál. Ezt a csere ajánlatot az utazás szervező elküldheti egyidejűleg a változtatott ajjánlattal együtt. A pillanatól amikor az ügyfél megkapja az új ajánlatot ami az eredeti helyébe léphetne, 24 órája van fontolóra venni és választ adni az ügynökségnek.

4.3. A többlet visszafizetése.

Ha a csereutazásnak amit az ÜGYNÖKSÉG felajánl, alacsonyabb az ára mint az erdeti utazási csomagnak akkor az ügynökségnek kötelessége visszafizetni az ÜGYFÉLNEK a külömbséget, 5 napon belül miután az ÜGYFÉL elfogadta a helyettesitő ajánlatot. Amennyiben az ÜGYFÉL elfogadja a helyettesitő utazást semmi jogi alapja sincs bármiféle keresletre az ÜGYNÖKSÉGGEL szemben kivéve az árkülönbség visszatéritését.

4.4. Kiszámithatatlan körülmények.

Az ÜGYNÖKSÉG egyoldalú kijelentéssel részben vagy telyességében megszakithatja ezt a szerződést, ha kiszámithatatlan körülmények lépnének fel, aminek a létezése a szerződéskötés közben egy felmentő körülmény lenne ahhoz, hogy az ÜGYNÖKSÉG a szerződést ami a szervezett úttal kapcsolatos ne kösse meg. Ebben az esetben az ÜGYFÉL nem jogosul külön kártéitésre de jogosul az addig befizettet összeg visszafizetésére. Ha ezek a nem előreláttot körülmények bekövetkeznek az utazás közben, és a változásokat nem lehet egyeztetni úgy, hogy az ügyfélnek megfeleljen, akkor az ÜGYNÖKSÉG köteles a saját költségére lehetővé tenni az ÜGYFÉL visszajuttatását az utazás kiinduló pontjára vagy egy másik helyre, ha az ügyfél ezzel egyezik.

4.5. Az ügynökség eláll a szolgáltatásoktól.

Abban az esetben ha az ÜGYNÖKSÉG nem telyesiti a megegyezett szolgáltatásokat és nincsenek előrelátható körülmények, halasztás nélkül vissza kell fizesse a már befizetett összeget. Az ÜGYNÖKSÉG ha nem teljesiti a szerződésben levő szolgáltatást vagy fölméri, hogy nem tudja végbevinni egy nagy részét a megbeszélt szolgáltatásoknak, az ÜGYFÉL bele egyezésével megváltoztathassa az úti programot az utazás folytatása érdekében, és ha szükséges akkor visszafizeti az ár külömbséget a szerződésben és a valóságban nyújtott szolgáltatásokért.

5. Lemondás az ÜGYFÉL részéről

Az ÜGYFÉL írásban felmondhatja az utazási szerződést. Ezután az Ügynökség fenntartja a kifizetett összeget, amelynek nagysága a lemondás dátumától függ a következő táblázat szerint

  • 14-8 nappal az indulás előtt: 50% szolgáltatási díj,
  • 7,99-0 nappal az indulás előtt: 100% szolgáltatási díj.

Abban az esetben ha érvényes orvosi igazolás, vagy annak igazolása, hogy baleset vagy haláleset történt , az ÜGYNÖKSÉG visszafizeti a teljes összeget, amennyiben ő az utazásszervező ,vagy a jutalék abban az esetben, ha ő közvetítő.

6. Az ÜGYFÉL kötelességei

Az ÜGYFÉL köteles értesiteni az ÜGYNÖKSÉGET az egészségi állapotáról szóló minden adatról, ami gátolhatja az utazás nyugodt lefolyását vagy pedig veszélybe sodorja a saját és mások életét. Ezeket az adatokat az ÜGYNÖKSÉG nem adhatja tovább harmadik személynek, az utazás szervezőin kivül. Az ügyfél kötelessége gondoskodnia hogy a dokumentumok, és dolgai megfeleljenek a határmenti, vám, egészségügyi és más előirásoknak úgy a saját mint a célországban is. Az ÜGYFÉL be kell tartsa a vendégfogadó a szálláshely házirendjét, úgyszintén az szállitási eszközök házirendjét. Az ÜGYFÉL köteles betartani az indulási időpontokat a találkozóhelyeket és hasonlóakat. Abban azestben ha az ÜGYFÉL nem érkezik meg időben a felelős személy dőntése szerint ott hagyható. A hazautazás kőltségeit és minden.

7. A fogyasztó panaszának kezelése

A fogyasztóvédelmi törvény szerint az ÜGYFÉL panaszt tehet a szolgáltatások minőségére irott formában, a következö cimen: "Excursions and services Heinrich, obrt, Supleti 3, 10000 Zagreb" vagy e-mail: (excursionsheju@gmail.com) az utazás utáni 8 napra legkessőb. Választ a panaszra a SZOLGÁLTATÓ irott formában legkésőbb 15 napra a panasz benyújtása után ad át. A panaszlevélben okvetlenül fel kell tüntetni a panasztevő kereszt nevét es vezeték nevét és a lakcimét illetve e-mail cimét a válasz megkapásához.

8. A személyes adatok felhasználása. Adatvédelmi irányelvek.

8.1. A személyi adatok titokbantartásának kötelessége.

Az ÜGYNÖKSÉG vállalja, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében megőrzi az összes ügyfél személyes adatainak titkosságát. Az SZOLGÁLTATÓ és az üzleti partnerek minden alkalmazottja köteles tiszteletben tartani a magánélet és az adat titkosság elvét. Csak összegyűjtjük a szükséges, alapvető információkat az ÜGYFELEKRŐL, és tájékoztatjuk őket arról, hogy hogyan használják őket. A személyes adatok olyan információk, amelyek azonosítják az ÜGYFÉL személyazonosságát, például a név, a vezetéknév, az e-mail cím és a lakóhely cimét. A SZOLGÁLTATÓ nem gyűjt és dolgozza fel az ÜGYFÉL személyes adatait, kivéve, ha a szolgáltatás megrendelésére van szükség.

8.2. A személyes adatok begyűjtése, használata és nyilvánosságra hozatala.

A SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL személyi adatait kifejezetten a technikai adminisztráció céljából használja az oldalon, hogy hozzáférjen az ÜGYFÉL szolgáltatás nyújtásához szükséges konkrét információkhoz. Az ÜGYNÖKSÉG Információs rendszerben tárolt ügyfeleinek személyes adatait, ezeket biztonságos szerveren tartják, és csak azok számára állnak rendelkezésre akik kötelesek a minőségi szolgáltatást nyújtani az ügyfélnek. Az ÜGYFÉL adatai védve vannak a veszteségek, megsemmisítés, változtatások / hamisítások, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés, valamint az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen.
Az adatok felhasználása az ügyfelekkel való kommunikációra korlátozódik, hogy értékesítési tranzakciókat hajtson végre, és tájékoztassa az ügyfeleket az internetes áruházról elérhető ujdonságokról és előnyökről. A SZOLGÁLTATÓ kezeskedik azert, hogy a fogyasztó személyi adatai soha nem legyenek kiadva és felhasználva harmadik személy által az ÜGYFÉL tudta nélkül. Ebben nem tartoznak bele a Horvát Köztársaság végrehajtó állam kormányának engedélyezett szolgáltatoit, érvényes bírósági határozaton alapuló nyomozati cselekményeket.

8.3. A személyes adatok pontossága.

Az ÜGYFÉL az űrlapi registrációval megerősiti az adatok pontosságát, és egyetért abban, hogy a szolgáltató összhangban az adatvédelmező törvénnyekel feldolgozza az űrlapi személyi adatokat.saját evidentálására s az új termékek és szolgáltatások tájékoztatása érdekében. A helytelen, tévesen megadott adatok miatt keletkező károk megtéritése az ÜGYFELET terheli.

8.4. Begyűjtendő adattipus.

Az ügynökség ügyfélinformációkat igényel egy űrlapi formában, amely személyes kapcsolattartási adatokat tartalmaz (pl. E-mail cím, telefon, név és cím, születési idő, nem, nemzetiség, útlevélszám és személyi igazolvány), és néha olyan pénzügyi információkat is mint a hitelkártya számát, a hitelkártya-tulajdonos nevét és az érvényességi idejét. Ez az információ a számlázásra és az Ügyfél megrendelésének teljesítésére szolgál. Ez az elérhetőségi információ arra is szolgál, hogy kapcsolatba léphessen az adatok, a megrendelések, valamint az adott megrendelés feldolgozása során felmerülő problémák esetén.

8.5. Automatikussan feljegyzett adatok (nem személyes adatok).

Amikor meglátogatja a mi web oldalunkat automatikussan rögzitjük (de nem mint bejelentkezés részét) az álltalános de nem személyes adatokat. Ezek az információk az internetes oldalunk nézettségének a követése céljára is szolgálnak, hogy javithassunk a tartalmán és működésén. Ezek az adatok nincsenek más célokra felhasználva, és átadva sem harmadik személy számára ha csak törvényényileg nincs másképp előirva.

8.6. Cookie-kat.

Az ÜGYNÖKSÉG kizárólag az adatok begyüjtéséhez használj amik összefügésben vannak az internetes oldalunk látogatottságával, a további funkciók megfigyeléséhez és az interneten való jelenlétünk hatékonyságának felmérése céljából.

8.7. Köttetések más internetes oldalakkal szemben.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az "Excursions and services Heinrich, Supleti 3, 10000 Zagreb", minden internetes oldalára és aldomainjére vonatkozik.

8.8 Az információkhoz való jogosultság.

Bármilyen kérdésük lenne a személyi adatvédelmi politikánkról és azok fölhasználásáról, nyugodtan lépjenek velünk kapcsolatba e-mailon keresztül: (excursionsheju@gmail.com).

9. Jogszabályok

9.1. Visszaélés.

Ez a web oldal információkat tartalmaz a termékekről és szolgáltatásokról amelyeket ügynökségünk felkinál, és elektronikai értékesitési helyként szolgál cégünknek az "Excursions and services Heinrich",-nek (internetes árúház). Az ÜGYNÖKSÉG nem vállal felelősséget az ezen webhelyről származó információk felhasználásából eredő károkért, a céljukon túlmenően. Az ÜGYNÖKSÉG vállalja, hogy minden intézkedést ésszerű biztonsági területen alkalmaz, azzal a céllal, hogy megvédje a ÜGYFÉL érdekeit és megakadályozza a lehetséges visszaéléseket. Az ÜGYNÖKSÉG nem tehető felelőssé olyan visszaélésekért, amelyekről nem lehet megállapítani, hogy az internetes kereskedelmi rendszer technikai biztonsági mulasztása és az ügynökség alkalmazottai sikertelensége miatt történt. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a webhelyen lévő információk naprakészek és pontosak legyenek. A piac dinamizmusa miatt lehetséges kissebb eltérés a weboldalon rendelkezésre álló adatoktól és a valós adatoktól. Erre az Internett oldalra való regisztrálással megerősiti, hogy teljességében megismerte és elfogadja.

9.2. A kiskorú és üzleti inkompetens személyek.

A fogyasztóvédelmi törvény szerint, a kiskorú nevében és számára vagy üzleti inkompetens személy esetében csak törvényes képviselőjük köthet szerződést (megrendelést). Részben munkaképes személyek csak gyámjuk beleegyezésével köthetnek szerződést.

9.3. A feltételek megváltozása.

Ha sor kerül bármilyen változásra a személyi adatvédelmi politikánkat illetően vagy az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET vagy más információkat illetően az Internet oldalakon az ÜGYFÉLNEK TUDNIA KELL, HOGY A FELTÜNTETETT DÁTUMÁTÓL KEZDVE ÉRVÉNYBE LÉPNEK. Kérjük ezért az ügyfeleket, hogy ennek az internetes oldalnak a felhasználása előtt figyelmessen olvassanak el mindent ami a felkinált szolgáltatással kapcsolatos.

9.4. Az ÜGYNÖKSÉG AZ ÜGYFÉLNEK nem biztosit semilyen betegbiztositást, nem biztosit kártéritést, sérülés, tárgyak elvesztése és ehhez hasonlók esetében ha csak nem köt különleges szerződést.

9.5. Vita esetén a zágrábi biróság illetékes.