Kirándulásaink vásárlásának általános feltételei

Ezek a általános feltételek (a továbbiakban: FELTÉTELEK) szabályozzák a kapcsolatokat az EXCURSIONS AND SERVICES HEINRICH, turisztikai ügynökség, Supleti 3, 10000 Zagreb, felelős személy: Renata Heinrich, a tulajdonos (a továbbiakban: ÜGYNÖKSÉG, vagy mi), mint ajánlattevő interneten keresztül, és az ügyfél vagy egy harmadik fél javára abban az esetben, ha a biztosító turisztikai szolgáltatást vásárol egy harmadik fél javára (ügyfél, kiránduló, nyaraló vagy a továbbiakban: Turista, ÜGYFÉL vagy te). A turista csoportos foglalást is el tud intézni, és ebben az esetben köteles tájékoztatni a csoport összes utasát az ajánlatról és ezekről a feltételekről. Termékeink: hajókirándulások, part menti kirándulások és utazások, szállás és egyéb turisztikai ajánlatok.

Az online vásárlás automatikusan magával vonja a jelen FELTÉTELEK elfogadását. A fizetés pillanatában jelen FELTÉTELEK az ÜGYFÉL és az ÜGYNÖKSÉG közötti szerződéssé válnak.
Az ÜGYNÖKSÉG az ÜGYFÉLVEL az alábbi módon működik együtt:

  • mint utazásszervező, és ebben az esetben saját nevében és saját számlájára cselekszik, kiállítja a Turistának saját számláját és utalványát, amely részletes leírást tartalmaz a szolgáltatásokról, és teljes felelősséget vállal a kirándulások végrehajtásáért, a lemondásokért és a szolgáltatások teljesítésében felmerülő hiányosságokért, vagy
  • közvetítőként, ebben az esetben valaki más nevében, de saját számlájára cselekszik, saját számlát és jegyet vagy utalványt állít ki egy utazásszervezőtől, aki minden felelősséget átvállal a szolgáltatások teljesítéséért.

1.Szolgáltatások

A web portál vagy az internetes turisztikai iroda feltünteti a szolgáltatások leírását, az árakat, különös kedvezményeket, fizetési módokat és feltételeket, amelyek a megrendelés lezárulásának pillanatában érvénybe lépnek. Minden megadott információ a szolgáltatásról, akár e-mail-ben vagy egyéb módon, hivatalos iratnak számít és szerződési ereje van. Az ÜGYNÖKSÉG köteles az ÜGYFÉLNEK azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket az ajánlat tartalmaz s védeni jogaikat és érdekeiket összhangban az ÜGYNÖKSÉG munkaszokásaival.
Az ÜGYNÖKSÉG köteles megismertetni az ÜGYFÉLLEL az összes jelentős előírást, mint például a határátkelés, egészségügyi, vám, vallással kapcsolatos és egyéb törvényeket, úgy a saját, mint a célországra vonatkozókat is. Vásárlás előtt, az ügyfél kérésére köteles a rendelkezésére bocsátani minden promóciós anyagot nyomtatott vagy elektronikus formában, tudatni minden lényeges információt és FELTÉTELT az utazással kapcsolatban.

Az ÜGYNÖKSÉG a következő módon juttatja el az ajánlatokat szolgáltatásairól:

  • e-mail,
  • fizikailag,
  • weboldalon,
  • webáruház formájában.

Az ÜGYNÖKSÉG felelős azért, hogy az ÜGYFÉL a vásárlásról amint az megtörtént, tájékoztassa és megküldje számára a megállapodás összes jellemzőjét.
Amennyiben az ÜGYFÉL és az ÜGYNÖKSÉG között olyan megegyezés jön létre különleges szolgáltatással kapcsolatban, ami nincs feltüntetve, s amiről elektronikus vagy más formájú feljegyzés létezik, előnyben részesül a weboldalon megjelent hagyományossal szemben.

.

2.Fizetés

2.1. Fizetési feltételek.

2.1.1. Árak.
Minden ár tartalmazza a Horvát Köztársaság törvényei szerinti adókat és a fent említett szolgáltatással kapcsolatos minden díjat. Az árat az ajánlatból kell látni, mielőtt az ügyfél létrehozza a rendelést.

2.1.2. Fizetési idő.
Ezen FELTÉTELEK értelmében az ÜGYFÉL köteles a szolgáltatást az utazás megkezdése előtt legalább 14 nappal kifizetni, kivéve, ha a megállapodás másként rendelkezik. A fizetést követően az ÜGYFÉL értesítést kap az ÜGYNÖKSÉGTŐL, amely megerősíti a fizetés sikerességét. Fizetés elmulasztása esetén az ÜGYFÉL e-mailben vagy írásban értesítést kap. Amennyiben ezután sem történik meg a befizetés, az ÜGYNÖKSÉG úgy tekinti, hogy az ügyfél elállt a szolgáltatástól.
Kivételesen webáruházunkban esetenként már az indulás előtt néhány órával is van lehetőség az utazás kiegyenlítésére, ha az internetes alkalmazás ezt lehetővé teszi (2.2.1. cikk).

2.2. Fizetési módok

2.2.1. Egyszeri fizetés Maestro, Mastercard® és Visa hitelkártyával az Ön által kiválasztott szolgáltatásonként (web-shop).
A kirándulásokkal kapcsolatos információk a weboldalakon olvashatók. Érdeklődés esetén az ÜGYFÉL megtalálja a rendelkezésre álló dátumot, válassza ki az emberek számát, és ha akar, fizetheti a foglalás kártyával. Fizetés után az ÜGYFÉL megkapja utalványunkat (a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges összes információval). A részletes leírást a támogatási oldalunkon találja.

Kártyás fizetés biztonsági nyilatkozata.
Az online fizetést a T-Com PayWay rendszer végzi (Horvátországban HT PayWay). A "HT-PayWay" az adatvédelem legmodernebb standardjával, a "Secure Socket Layer (SSL)" protokoll 512 bites adattitkosítással és SHA-512 algoritmussal működik. Az ISO 8583 protokoll biztosítja, hogy a T-Com rendszer és a hitelkártya engedélyezési központok közötti adatcsere egy magánhálózaton keresztül történjen, amelyet kétszeres tűzfal véd az illetéktelen hozzáféréstől. Ez azt jelenti, hogy nincs hozzáférésünk az Ön kártyájának adataihoz kizárólag a kártya kibocsátója fér hozzá.

HT PayWay
Maestro
Mastercard® Mastercard®
Visa Visa

Adatvédelmi nyilatkozat
Az ÜGYNÖKSÉG elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett, hogy csak a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges lényeges ügyféladatokat gyűjti. Az érzékeny kártyaadatok közvetlenül az "HT-PayWay" rendszerbe kerülnek. Az adatvédelemről bővebben a 8. cikkben olvashat.

Átváltási nyilatkozat
A befizetett összeget a fizetés napján átváltjuk az Ön pénzneméből helyi pénznemre (euro, €, EUR) a kibocsátó bank szokásos árfolyama szerint (ha az Ön pénzneme nem euró).

2.2.2. Számla vagy internetes banki szolgáltatás általi fizetés.
Ebben az esetben az ÜGYFÉL az e-mail címére kapja a számlát és minden adatot, ami a befizetéshez szükséges, beleértve a tranzakciós számlaszámot, amire be kell fizetni az összeget. Tehát a befizetés végbe vihető internetes bankoláson keresztül, készpénzzel a bankon és postahivatalon keresztül a tranzakciós számlára.

3. Szabálytalanságok a szolgáltatásban

Ha az ÜGYFÉL észreveszi, hogy a szolgáltatás nincs összhangban az ajánlattal, rögtön lépjen kapcsolatba az ÜGYNÖKSÉGGEL e-mail-en keresztül: excursionsheju@gmail.com vagy telefonon keresztül: +385 98 9485604. Kötelesek azonnal kezelni a hibát. Amennyiben az nem lehetséges, a további eljárás a 4. cikkben található.

4. Az ÜGYNÖKSÉG kötelezettségei változás esetén vagy a megvásárolt szolgáltatás meghiúsulása esetén

4.1. Az ÜGYNÖKSÉG általános kötelezettsége az ÜGYFÉLLEL tájékoztatni az utazásszervező kötelezettségeiről. Ha az utazás előtt az ÜGYNÖKSÉG értesül valamilyen jelentős változásról a programot illetően, haladéktalanul tájékoztatnia kell az ÜGYFÉLLEL írott formában. Ebben az esetben fel lehet ajánlani az ÜGYFÉLNEK a megváltozott programot, ami természetesen a változásokkal együtt kihatással van az árra is.

4.2. Programmódosítás - csere terv.

Az ÜGYFÉL a pillanattól, hogy megkapta az ajánlatot a módosított szerződésről köteles 24 órán belül azt elfogadni vagy elutasítani, ha nem válaszol, az elutasításnak számit. Az elutasítás esetében a szerződés megszakad anélkül, hogy az ÜGYNÖKSÉG kártérítést fizetne az ügyfélnek, hanem ebben az esetben az ÜGYNÖKSÉG köteles visszafizetni a már befizetett összeget, 5 napon belül amint értesült, hogy az ügyfél nem fogadja el a módosított ajánlatot.
Ha az ÜGYFÉL a megváltozott szerződést nem fogadja el, az ÜGYNÖKSÉG az elutasítás kézhezvételétől számított 24 órán belül alternatív utazási lehetőséget kínálhat. Ennek az alternatív megoldásnak a leírását át kell adni az Ügyfélnek az új szerződés megkötése előtt. Az Ügyfélnek a leírás kézhezvételétől számított 24 órán belül válaszolnia kell. A válasz hiánya elutasításnak minősül.

4.3. A többlet visszafizetése.

Ha a csereutazásnak, amit az ÜGYNÖKSÉG felajánl, alacsonyabb az ára, mint az eredti utazási csomagnak akkor az ÜGYNÖKSÉGNEK kötelessége visszafizetni az ÜGYFÉLNEK a különbséget, 5 napon belül miután az ÜGYFÉL elfogadta a helyettesitő ajánlatot. Amennyiben az ÜGYFÉL elfogadja a helyettesitő utazást semmi jogi alapja sincs bármiféle keresletre az ÜGYNÖKSÉGGEL szemben kivéve az árkülönbség visszatérítését.

4.4. Kiszámíthatatlan körülmények.

Az ÜGYNÖKSÉG egyoldalú kijelentéssel részben vagy teljességében megszakíthatja ezt a szerződést, ha kiszámíthatatlan körülmények (háború, politikai válság, járvány, természeti katasztrófa) lépnének fel, aminek a létezése a szerződéskötés közben egy felmentő körülmény lenne ahhoz, hogy az ÜGYNÖKSÉG a szerződést, ami a szervezett úttal kapcsolatos ne kösse meg. Ebben az esetben az ÜGYFÉL nem jogosult külön kártérítésre, de jogosult az eddig befizetett összeg visszatérítésére. Ha az ilyen előre nem látható körülmények az utazás során jelentkeznek, és azokat nem lehet megfelelően kezelni az ügyfél igényeinek kielégítése érdekében, az ÜGYNÖKSÉG köteles saját költségén biztosítani az ÜGYFÉL hazautazását a kiindulási pontjára, vagy egy másik megfelelő helyre, ha az ügyfél ezzel egyetért.

4.5. Az ügynökség eláll a szolgáltatásoktól.

Ha az ÜGYNÖKSÉG nem teljesíti a szolgáltatást, és nincsenek előre nem látható külső körülmények, haladéktalanul köteles visszatéríteni a kifizetett összeget. Amennyiben az ÜGYNÖKSÉG nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt szolgáltatásokat, vagy megállapítja, hogy nem képes azok nagy részét teljesíteni, az ÜGYFÉL beleegyezésével módosíthatja az úti programot az utazás folytatása érdekében. Szükség esetén az ÜGYNÖKSÉG visszatérítheti az árkülönbséget a szerződésben vállalt és a ténylegesen nyújtott szolgáltatások között.

5. Lemondás az ÜGYFÉL részéről

Az ÜGYFÉL írásban felmondhatja az utazási szerződést. Ezután az ÜGYNÖKSÉG fenntartja a kifizetett összeget, amelynek nagysága a lemondás dátumától függ a következő táblázat szerint.

  • 14-8 nappal az indulás előtt: 50% szolgáltatási díj,
  • 7,99-0 nappal az indulás előtt: 100% szolgáltatási díj.

Abban az esetben, ha az ÜGYFÉL érvényes orvosi igazolással vagy egyéb dokumentummal igazolja, hogy baleset vagy haláleset történt, az ÜGYNÖKSÉG visszatéríti a teljes összeget, ha ő az utazásszervező, vagy a jutalékot közvetítőként fizeti vissza

6. Az ÜGYFÉL kötelességei

Az ÜGYFÉL köteles értesíteni az ÜGYNÖKSÉGET az egészségi állapotáról szóló minden adatról, ami gátolhatja az utazás nyugodt lefolyását vagy pedig veszélybe sodorja a saját és mások életét. Ezeket az adatokat az ÜGYNÖKSÉG nem adhatja tovább harmadik személynek, az utazás szervezőin kívül. Az ÜGYFÉLkötelessége gondoskodnia, hogy a dokumentumok, és poggyász megfeleljenek a határmenti, vám, egészségügyi és más előírásoknak úgy a saját, mint a célországban is. Az ÜGYFÉL be kell tartsa a vendégfogadó a szálláshely házirendjét, úgyszintén az szállítási eszközök házirendjét. Az ÜGYFÉL köteles betartani az indulási időpontokat a találkozóhelyeket. Abban az esetben, ha az ÜGYFÉL nem érkezik meg időben a felelős személy döntésé szerint ott hagyható. Nem térítik vissza a hazautazás költségeit és az egyéb költségeket a vásárló meg nem jelenése miatt.

7. A fogyasztó panaszának kezelése

A fogyasztóvédelmi törvény szerint az ÜGYFÉL panaszt tehet a szolgáltatások minőségére írott formában, a következő címen: "Excursions and Services Heinrich, obrt, Supleti 3, 10000 Zagreb" vagy e-mail: (excursionsheju@gmail.com) az utazás utáni 8 napra legkésőbb. Választ a panaszra az ÜGYNÖKSÉG írott formában legkésőbb 15 napra a panasz benyújtása után ad át. A panaszlevélben okvetlenül fel kell tüntetni a panasztevő kereszt nevét es vezeték nevét és a lakcímet, illetve e-mail címet a válasz megkapásához.

8. A személyes adatok felhasználása. Adatvédelmi irányelvek.

8.1. A személyi adatok titokban tartásának kötelessége.

Az ÜGYNÖKSÉG vállalja, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében megőrzi az összes ügyfél személyes adatainak titkosságát. Az ÜGYNÖKSÉG és az üzleti partnerek minden alkalmazottja köteles tiszteletben tartani a magánélet és az adat titkosság elvét. Csak összegyűjtjük a szükséges, alapvető információkat az ÜGYFELEKRŐL, és tájékoztatjuk őket arról, hogy hogyan használják őket. A személyes adatok olyan információk, amelyek azonosítják az ÜGYFÉL személyazonosságát. Az ÜGYNÖKSÉG nem gyűjt és dolgozza fel az ÜGYFÉL személyes adatait, kivéve, ha a szolgáltatás megrendelésére van szükség.

8.2. A személyes adatok begyűjtése, használata és nyilvánosságra hozatala.

Az ÜGYNÖKSÉG az ÜGYFÉL személyi adatait kifejezetten a technikai adminisztráció céljából használja az oldalon, hogy hozzáférjen az ÜGYFÉL szolgáltatás nyújtásához szükséges konkrét információkhoz. Az ÜGYNÖKSÉG Információs rendszerben tárolt ügyfeleinek személyes adatait, ezeket biztonságos szerveren tartják, és csak azok számára állnak rendelkezésre, akik kötelesek a minőségi szolgáltatást nyújtani az ügyfélnek. Az ÜGYFÉL adatai védve vannak a veszteségek, megsemmisítés, változtatások / hamisítások, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés, valamint az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen.
Az adatok felhasználása az ügyfelekkel való kommunikációra korlátozódik, hogy értékesítési tranzakciókat hajtson végre, és tájékoztassa az ügyfeleket az internetes áruházról elérhető újdonságokról és előnyökről. Csoportos határátlépést és horgászengedély beszerzést is szolgálnak. Az ÜGYNÖKSÉG kezeskedik azért, hogy a fogyasztó személyi adatai soha nem legyenek kiadva és felhasználva harmadik személy által az ÜGYFÉL tudta nélkül.
Kivételesen a Horvát Köztársaság végrehajtó állami hatóságának felhatalmazott szolgálatai is betekintést tudnak végezni, érvényes bírósági végzés alapján nyomozati cselekmények céljából.

8.3. A személyes adatok pontossága.

Az ÜGYFÉL az űrlapi regisztrációval megerősíti az adatok pontosságát, és egyetért abban, hogy a szolgáltató összhangban az adatvédelmező törvényekkel feldolgozza az űrlapi személyi adatokat saját evidentálására s az új termékek és szolgáltatások tájékoztatása érdekében. A helytelen, tévesen megadott adatok miatt keletkező károk megtérítésé az ÜGYFELET terheli.

8.4. A gyűjtött adatok típusa.

Az ÜGYNÖKSÉG ügyfélinformációkat igényel egy űrlapi formában, amely személyes kapcsolattartási adatokat tartalmaz (pl. e-mail cím, telefon, név és cím, születési idő, nem, nemzetiség, útlevélszám és személyi igazolvány). Ez az információ a számlázásra és az Ügyfél megrendelésének teljesítésére szolgál. Ez az elérhetőségi információ arra is szolgál, hogy kapcsolatba léphessen az adatok, a megrendelések, valamint az adott megrendelés feldolgozása során felmerülő problémák esetén.
Az ÜGYNÖKSÉG soha nem kér pénzügyi információkat is mint a hitelkártya számát, a hitelkártya-tulajdonos nevét és az érvényességi idejét. Ezek az adatok a HT-PayWay szerveren kerülnek bevitelre.

8.5. Automatikusan feljegyzett adatok (nem személyes adatok).

Amikor meglátogatja a mi web oldalunkat automatikusan rögzítjük (de nem, mint bejelentkezés részét) az álltalános de nem személyes adatokat. Ezek az információk az internetes oldalunk nézettségének a követése céljára is szolgálnak, hogy javíthassunk a tartalmán és működésén. Ezek az adatok nincsenek más célokra felhasználva, és átadva sem harmadik személy számára.

8.6. Cookie-kat.

A weboldalunk látogatásaival kapcsolatos ezen adatok gyűjtése további funkciók nyomon követésére és internetes jelenlétünk hatékonyságának értékelésére szolgál.

8.7. Köttetések más internetes oldalakkal szemben.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az "Excursions and Services Heinrich, Supleti 3, 10000 Zagreb", minden internetes oldalára és adomain vonatkozik.

8.8. Az információkhoz való jogosultság.

Bármilyen kérdésük lenne a személyi adatvédelmi politikánkról és azok fölhasználásáról, nyugodtan lépjenek velünk kapcsolatba e-mailen keresztül: (excursionsheju@gmail.com).

9. Jogszabályok

9.1. Az információval való visszaélés.

Ez a weboldal információkat tartalmaz a termékekről és szolgáltatásokról, amelyeket ÜGYNÖKSÉGÜNK felkénél, és elektronikai értékesítési helyként szolgál cégünknek az "Excursions and Services Heinrich", -neki (internetes áruház). Az ÜGYNÖKSÉG nem vállal felelősséget az ezen webhelyről származó információk felhasználásából eredő károkért, a céljukon túlmenően. Az ÜGYNÖKSÉG kötelezi magát arra, hogy minden ésszerű biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy védje az ÜGYFÉL érdekeit és megelőzze a lehetséges visszaéléseket. Az ÜGYNÖKSÉG nem tehető felelőssé olyan visszaélésekért, amelyekről nem lehet megállapítani, hogy az internetes kereskedelmi rendszer technikai biztonsági mulasztása és az ÜGYNÖKSÉG alkalmazottai sikertelensége miatt történt. A weboldalon található információkat igyekszünk naprakészen és pontosan tartani. A piac dinamizmusa miatt lehetséges kisebb eltérés a weboldalon rendelkezésre álló adatoktól és a valós adatoktól. Erre az Internet oldalra való regisztrálással megerősíti, hogy teljességében megismerte és elfogadja.

9.2. A kiskorú és üzleti inkompetens személyek.

A fogyasztóvédelmi törvény szerint, a kiskorú nevében és számára vagy üzleti inkompetens személy esetében csak törvényes képviselőjük köthet szerződést (megrendelést). Részben munkaképes személyek csak gyámjuk beleegyezésével köthetnek szerződést.

9.3. A feltételek megváltozása.

Ha sor kerül bármilyen változásra a személyi adatvédelmi politikánkat illetően vagy FELTÉTELEKET, vagy más információkat illetően az Internet oldalakon az ÜGYFÉLNEK TUDNIA KELL, HOGY A FELTÜNTETETT DÁTUMÁTÓL KEZDVE ÉRVÉNYBE LÉPNEK (ÉS A VÁLTOZÁS DÁTUMÁIG ÉRVÉNYES). Kérjük ezért az ügyfeleket, hogy ennek az internetes oldalnak a felhasználása előtt figyelmesen olvassanak el mindent, ami a felkiált szolgáltatással kapcsolatos.

9.4. Az ÜGYNÖKSÉG az ÜGYFÉLNEK nem biztosit semmilyen betegbiztositást, nem biztosit kártérítést, sérülés, tárgyak elvesztése és ehhez hasonlók esetében, ha csak nem köt különleges szerződést.

9.5. Vita esetén a zágrábi bíróság illetékes.